top of page
  • Foto van schrijverclimate conscious

Wat is het verschil tussen klimaat en milieu?

Klimaatverandering, verwoestijning, plastic in de oceanen, verzuring en nog zoveel meer problemen worden gezien als milieuproblemen. In Vlaamse wetgeving, het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid), wordt het milieu gedefinieerd als volgt: “de atmosfeer, de bodem, het water, de flora, de fauna en overige organismen andere dan de mens, de ecosystemen, de landschappen en het klimaat” (art. 1.1.2 §1.1). In deze definitie zie je dat het klimaat als onderdeel wordt gezien van het milieu.

Belangrijk om op te merken is dat we milieuproblemen opdelen volgens hun ruimtelijke en temporale spreiding. De ruimtelijke spreiding gaat van heel lokaal, naar globaal. De temporale spreiding slaat op het feit dat het probleem van korte duur kan zijn of van lange duur, maar ook dat de gevolgen omkeerbaar of onomkeerbaar kunnen zijn.

Klimaat is een heel belangrijke factor van het milieu, want het bepaalt de temperatuur op een bepaalde plaats en bij gevolg dus ook welke dierensoorten, inclusief de mens, er kunnen leven, welke plantensoorten er kunnen leven, of virussen al dan niet kunnen floreren… Een stabiel klimaat heeft ervoor gezorgd dat wij als mens ons konden ontwikkelen, het is het bittere fundament van ons bestaan. Om die reden is de klimaatverandering een enorm groot probleem en het zien als een onderdeel van milieuproblemen kan de werkelijke zwaarte van het probleem minimaliseren. Om die reden spreken wij op deze website over klimaatverandering en milieuproblemen.

De aanpak van een milieuprobleem en de aanpak van de klimaatverandering kunnen mijlen ver uit elkaar liggen. De aanpak van de klimaatverandering speelt zich op iedere stap van de maatschappij af en op ieder onderdeel: mobiliteit, voedselvoorziening, onderwijs, toerisme... Daarnaast beïnvloedt de klimaatverandering heel wat milieuproblemen, maar omgekeerd gebeurt dit ook. We kunnen dus spreken van allerlei wisselwerkingen. Laat je dit vooral niet afschrikken. Het is namelijk niet nodig om al deze wisselwerkingen te begrijpen, om in te zien dat er werk aan de winkel is. Strijden tegen de klimaatverandering betekent automatisch ook strijden voor een gezonde natuur, meer biodiversiteit, slim ruimtegebruik, gezonde wateren, slim drinkwatergebruik, efficiënte landbouw...

De klimaatverandering gaat over de globale energiebalans die uit evenwicht is. Gevolgen van die klimaatverandering zijn logischer wijze o.a. een veranderend klimaat, wat enorme gevolgen heeft voor het milieu nl. de biodiversiteit, de bodemkwaliteit, de luchtkwaliteit, de waterkwaliteit, ruimtegebruik... Daarnaast heeft het ook invloed op hoe jij je zal verplaatsen, vandaag én morgen, wat jij zal eten, waar en hoe je zal wonen... Maar ook jij en hoe jij je verplaatst, wat je eet, hoe en waar je woont hebben een invloed op de klimaatverandering en de milieuproblemen. Wil jij ook graag dat die invloed positief is? Ga dan naar de post "Wat kan jij doen?".

Vraag je je nog steeds af waarom we dit verschil aanhalen? Wel, dat leggen we met plezier uit! De reden voor deze uitleg is de vaak voorkomende misopvatting dat wanneer het beter gaat met milieuproblemen, zoals de kwaliteit van het oppervlaktewater, bodem of lucht of het feit dat het gat in de ozonlaag aan het dichten is, het ook beter gaat met de klimaatverandering of het op z'n minst minder ernstig is. Het is inderdaad zo dat de klimaatverandering invloed heeft op heel wat milieuproblemen, maar ze is niet de enige veroorzaker. Wanneer het dus de goede kant op gaat voor één van de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering, bv. de kwaliteit van het oppervlaktewater, betekent dat niet dat de klimaatverandering niet zo erg is als gesteld wordt in de vele wetenschappelijke studies.


233 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
Post: Blog2 Post
bottom of page